Artykuły

Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 303–322
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.016.6259