Artykuły

Poczucie tożsamości mieszkańców małego miasta galicyjskiego (w drugiej połowie XIX wieku)

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (2), s. 371–383
Data publikacji online: 5 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.020.6263