Michał Łuczyński

Artykuły

"Fortuna" Williama z Malmesbury (Gesta Rerum Anglorum II 12) – próba nowej interpretacji

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 9-17
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.001.0770