David Papajik

Artykuły

Udział wojsk husyckich pod dowództwem Jana Čapka w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1433 roku

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 29-43
Data publikacji online: 12 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.12.003.0772