ENVIRONMENTAL ENGINERING

Sortuj według

Efektywność procesu napowietrzania w reaktorach barbotażowych ze złożem ruchomym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 167-172
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.039.6350