Artykuły

Study of the impact of implementing an electronic prescription with barcode scanning on the time of response to the patient's needs in the field of pharmacotherapy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 149-154
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.017.10430

ENVIRONMENTAL ENGINERING

Efektywność procesu napowietrzania w reaktorach barbotażowych ze złożem ruchomym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, s. 167-172
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.039.6350