Artykuły

Problemy związane z probolońskim kształceniem pedagogów i nauczycieli w Polsce

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 13-31
Data publikacji online: 2016

Kim powinien byæ pedagog specjalny: granice wzorca w kontekście potrzeb zmiany społecznej i horyzont „odpowiedzi” rozbieżnych

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 32-47
Data publikacji online: 2016

O diagnozie z wykorzystaniem ICF jako podstawie organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością – między polityką, wiedzą naukową a praktyką

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 100-114
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.006.9844

Polityka oświatowa w rozwiązywaniu kwestii kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami (1989–2016)

Niepełnosprawność, 2016, Nr 22 (2016), s. 13-36
Data publikacji online: 2016

Między teorią a a praktyką pedagogiki specjalnej

Projekt „szkoły dla wszystkich” – w poszukiwaniu wzorca działania i możliwości jego urzeczywistniania w polskich szkołach

Niepełnosprawność, 2018, Nr 32 (2018), s. 38-56
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.058.10458

Budowanie wiedzy

Bez konturu? O potrzebie samoświadomości dyscyplinarnej pedagogiki specjalnej

Niepełnosprawność, 2017, Nr 27 (2017), s. 24-37
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.035.8110