Artykuły

Poczucie umiejscowienia kontroli a twórcze orientacje życiowe pedagogów specjalnych

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 48-66
Data publikacji online: 2016

Doświadczenia i narracje osób z niepełnosprawnością intelektualną

Trajektoria życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Niepełnosprawność, 2017, Nr 25 (2017), s. 11-37
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.001.8077