Andrzej Senderski

Artykuły

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy

Niepełnosprawność, 2016, Nr 23 (2016), s. 116-132
Data publikacji online: 2016

Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Niepełnosprawność, 2018, Nr 29 (2018), s. 115-131
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.007.9845