Artykuły

Wsparcie dorosłości osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń w Polsce. Rozwiązania systemowe, możliwości i ograniczenia

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 80-95
Data publikacji online: 25 października 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.005.6831

O możliwościach i ograniczeniach wsparcia w dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Refleksje na temat budowania lokalnego systemu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością w Gdańsku

Niepełnosprawność, 2016, Nr 24 (2016), s. 142-158
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/25439561.NP.16.009.6835

Między teorią a a praktyką pedagogiki specjalnej

O (nie)studiowaniu i (nie)przygotowaniu do pracy w obszarze wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością. Refleksja z doświadczeń nauczyciela akademickiego i badacza

Niepełnosprawność, 2018, Nr 32 (2018), s. 99-114
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.061.10461

Osoba z niepełnosprawnością w twórczym działaniu

„Być poetą” z niepełnosprawnością intelektualną. Próba odsłonięcia znaczeń nadawanych własnej twórczości poetyckiej przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Niepełnosprawność, 2018, Nr 32 (2018), s. 225-246
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/25439561.NP.18.069.10469

Doświadczenia i narracje osób z niepełnosprawnością intelektualną

Warsztat Terapii Zajęciowej w doświadczeniach dorosłych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność, 2017, Nr 25 (2017), s. 87-101
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.005.8081