Artykuły

Kulturowe aspekty recepcji serbskiego dramatu w polskim teatrze współczesnym

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 1–13
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.001.6277