Artykuły

RUDANTM, czyli strategie pisarzy w sferze publicznej

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2017, Volume 12, Issue 1, s. 15–32
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017
DOI 10.4467/20843933ST.17.002.6278