Artykuły

Figura Świadka Historii  a praktyki upamiętniania "Żołnierzy Wyklętych"

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 293–306
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.014.6639