Artykuły

Perspektywy wdrożenia wybranych koncepcji ambient assisted living do budownictwa wielkopłytowego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 4, s. 123-130
Data publikacji online: 28 kwietnia 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.053.6364