Artykuły

Ad ornatum templorum loci Pere erant. Ewakuacja dzieł sztuki z łacińskich kościołów Pery po 1453 roku

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 1 (46), s. 31–61
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.002.8937

Omówienia, recenzje, rozbiory

Dawid Abulafia, The Great Sea. A human History of the Mediterranean

Prace Historyczne, 2012, Numer 139, s. 258-261
Data publikacji online: 12 grudnia 2012