Joanna Jankowiak

Artykuły

Recenzja: Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział (2016), Psychologia agresji. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 1, s. 115-116
Data publikacji online: 24 kwietnia 2017