Artykuły

A Kraków to… miasto festiwali

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 1–11
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.002.6498