Artykuły

Kraków miastem literatury UNESCO – międzynarodowy program promocji jako element strategii budowania marki miasta

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 13–23
Data publikacji online: 24 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.003.6499