Artykuły

Współpraca gminy miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych funkcjonujących na jej terenie – wybrane aspekty

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 39–49
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.005.6501