Artykuły

Problematyka tożsamości metropolitalnej w zarządzaniu terytorialnym metropolią Kraków

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 51–64
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.006.6502