Artykuły

Rozwój zrównoważony Krakowa na tle innych miast Polski

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 65–80
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.007.6503