Artykuły

Wyzwania w zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie dzielnicy Nowa Huta

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 81–90
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.008.6504