Artykuły

Priorytety rozwoju edukacji nauczycieli na Ukrainie

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 121-130
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.008.6746