Artykuły

Kraków – miejscem turystyki biznesowej

Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), s. 103–117
Data publikacji online: 1 marca 2017
DOI 10.4467/20843968ZP.16.010.6506