Artykuły

Powstanie Izby Rzemieślniczej w Krakowie

Prace Historyczne, 2007, Numer 134, s. 105-121
Data publikacji online: 2007

Studenci zwyczajni i wolni słuchacze w systemie szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 349–361
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.022.1198

Instytucja zebrania ogólnego profesorów w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 123-135
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Reforma Jędrzejewicza w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej. Wzmocnienie prerogatyw władz państwowych

Prace Historyczne, Numer 138, s. 159-176
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.010.0156