Artykuły

Wierszowana „relacyja” o śmierci Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) z sylwy Andrzeja Lubienieckiego

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 4 (45), s. 797–815
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.021.9348

Artykuły i przyczynki

Obraz świeckich patronów i seniorów Kościoła ewangelicko-reformowanego w piśmiennic-twie XVI i XVII wieku

Terminus, 2017, Tom 19, zeszyt 2 (43), s. 253-276
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/20843844TE.17.008.8401

Recenzje i omówienia