Agnieszka Kastory

Artykuły

Problem wycofania radzieckich wojsk z Niemiec i z Polski w obradach Komisji Spraw Zagranicznych Senatu 25 stycznia 1991 r.

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXV, s. 155-171
Data publikacji online: 9 października 2017
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.011.7257

Sprawa umiędzynarodowienia polskich rzek po pierwszej wojnie światowej

Prace Historyczne, Numer 138, s. 143-158
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844069PH.11.009.0155