Artykuły

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w planowaniu kariery

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 219-231
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.013.6751

Sprawozdania

Wirtualna Konferencja Naukowa Aspiracje – Rozwój zawodowy – Kariera 21 października 2015

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 481-485
Data publikacji online: 2017