Artykuły

Dzieci jako towar 

Labor et Educatio, 1 (2013), s. 89-110
Data publikacji online: 2017

Uzależnienie „ekranowe” jako współczesne  zagrożenie dla rodziny 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 247-270
Data publikacji online: 2017

Wychowanie do patriotyzmu 

,
Data publikacji online: 8 czerwca 2017

Wychowanie do patriotyzmu 

,
Data publikacji online: 8 czerwca 2017

Wychowanie do patriotyzmu 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 355-375
Data publikacji online: 2017

Zróżnicowanie zawodowe jako przejaw dobra wspólnego

Labor et Educatio, 4 (2016), s. 245-262
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561LE.16.015.6753

Potrzeba zmiany. Młodzi a szkoła

Homo et Societas, , Nr 2/2017, s. 106-128
Data publikacji online: 10 maja 2017