Artykuły

Humanista Jerzy Werner – wychowanek Akademii Krakowskiej

Prace Historyczne, Numer 138, s. 83-95
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.005.0151