Igor Kozłowski

Artykuły

Określanie współczynnika strat lokalnych dla hamulca typu by-pass używanego w systemach poczty pneumatycznej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 105-122
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.074.6431