Informacje o autorze:

Kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych oraz dyrektorem Instytutu Pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Artykuły

Rozwój i jego wychowawcza wartość w pedagogice rozwoju według Jana Pawła II 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 31-50
Data publikacji online: 2017

Z historii polskiej myśli pedagogicznej

Pedagogika i pedagodzy z marginesu wobec głównego nurtu pedagogiki socjalistycznej 

Polska Myśl Pedagogiczna, IV (2018), Numer 4, s. 277–295
Data publikacji online: 28 maja 2018
DOI 10.4467/24504564PMP.18.015.8654