Leontiy Voytovych

Artykuły

Ruś Halicka a Bizancjum od XI do XIV wieku. Wybrane problemy

Prace Historyczne, Numer 138, s. 41-64
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844069PH.11.003.0149