Artykuły

Pedagogika osób z otępieniem jako nowy obszar geragogiki specjalnej 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 271-283
Data publikacji online: 2017

Język, mowa i komunikacja – ważną przestrzenią geragogiki specjalnej 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 397-409
Data publikacji online: 2017