Artykuły

O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys problematyki 

Labor et Educatio, 2 (2014), s. 119-143
Data publikacji online: 2017

O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie 

, s. 411-430
Data publikacji online: 2017

O nowej przestrzeni edukacyjnej w hybrydowym świecie 

Labor et Educatio, 3 (2015), s. 411-430
Data publikacji online: 2017