Artykuły

Transport in Poland during the period of accession to the European Union

Journal of Geography, Politics and Society, Volume 7 (2017), Issue 3, s. 41-49
Data publikacji online: 30 sierpnia 2017
DOI 10.4467/24512249JG.17.026.7182

Udział transportu zbiorowego w poprawie dostępności do usług w Gdyni

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20(1), s. 36-49
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.003.6732