Artykuły

Transport kolejowy w obsłudze gmin we wschodniej części pogranicza polsko-czeskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (1), s. 78-90
Data publikacji online: 23 czerwca 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.006.6735

Powiązania międzywęzłowe regionalnym transportem kolejowym na przykładzie województwa opolskiego

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2018, 21 (2), s. 51-64
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/2543859XPKG.18.011.9353

Pasażerski transport kolejowy na obszarach wiejskich  (na przykładzie przygranicza województwa dolnośląskiego) 

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, s. 127 – 145
Data publikacji online: 3 czerwca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.012.9444

Multimodalne rozwiązania w transporcie zbiorowym na przykładzie linii dowozowych we Wrocławiu

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG , 2017, 20 (4), s. 51-61
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2543859XPKG.17.020.8026