Artykuły

Polityka Australii wobec uchodźców

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 43–66
Data publikacji online: 8 listopada 2018
DOI 10.4467/25444972SMPP.18.019.9145

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Polityczna wymowa emigracyjnych przedstawień ofiary polskiego żołnierza podczas drugiej wojny światowej

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 392–411
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.023.6762