Artykuły

Polski wojak Szwejk. O powieści Sól ziemi Józefa Wittlina

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 2, s. 133-137
Data publikacji online: 16 listopada 2017
DOI 10.4467/23531991KK.17.008.7532

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Zum Topos des „Gärtners” bei Leopold Staff (Ogrodnicy)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 4, s. 446–468
Data publikacji online: 23 maja 2017
DOI 10.4467/23531991KK.16.026.6765