Artykuły

The right to Social Security in the European Constitutions

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 141-150
Data publikacji online: 2016