Artykuły

Constitutional Law as an Instrument for Social Protection in Sweden?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 1975-192
Data publikacji online: 2016