Artykuły

The future of labour law in Poland - selected issues

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 313-332
Data publikacji online: 2016