Artykuły

Prekariat i związki zawodowe w Polsce

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Volume 24 (2017), Zeszyt 2, s. 173–181
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.014.7401

Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach systemów premiowych pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015

Analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach regulacji dotyczących przyznawania świadczeń pracownikom odchodzącym z pracy pod kątem ich zgodności z zasadami wynikającymi z teorii zarządzania oraz z wymogami prawa

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Vol. 23, s. 363-387
Data publikacji online: 2016