Artykuły

Zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych – aktualne problemy

Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Vol. 2016, s. 343-362
Data publikacji online: 2016