Artykuły

Jin w kung fu – podstawy fizyczne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 12, s. 142-157
Data publikacji online: 3 stycznia 2018
DOI 10.4467/23538724GS.17.025.7951

Shaolin kung fu/wushu – skarb narodu chińskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, s. 112-120
Data publikacji online: 28 czerwca 2017
DOI 10.4467/23538724GS.17.008.6869