Artykuły

Emigracja ludności żydowskiej z Polski do Izraela w latach 1956–1959. Przyczyny, przebieg wyjazdu, proces adaptacji w nowej ojczyźnie

Prace Historyczne, 2010, Numer 137, s. 137-151
Data publikacji online: 30 listopada 2010

Wykorzystanie komunikacji emocjonalnej w marketingu na przykładzie kampani firmy IKEA „Spotkania Sąsiedzkie”

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 9-24
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.002.9024