Patrícia Dominika Niklai

Artykuły

Unterrichtspolitik – kirchliche Interessendurchsetzung in Ungarn nach 1848

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 1, s. 17–30
Data publikacji online: 5 lipca 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.002.6792