Marek Jasion

Artykuły

Autonomia stron a natura umowy o pracę na czas określony

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015