Katarzyna Jaworska

Artykuły

Nowoczesny system zabezpieczenia społecznego jako element strategii flexicurity a polskie rozwiązania prawne na przykładzie zasiłków dla bezrobotnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015