Aušra Bagdonaitė

Artykuły

The Trade Unions as Participants of the Collective Labour Relations: the Problems of Legal Status

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 2015, Vol. 22,
Data publikacji online: 2015